Sunny · 39°

Manikowski Prairie Wildlife Area

A 185-acre limestone prairie, with upland hunting.

Features

  • Hunting
  • Limestone Prairie
  • Hiking
  • Birdwatching

Location

370th Ave.
Goose Lake, IA 52750

Map · Manikowski Prairie Wildlife Area